Les associacions Socialisme 21 i la Xarxa Socialista Unificada de Catalunya XSUC volem manifestar a la família del president Hugo Chávez Frías i a l'heroic poble veneçolà el nostre dolor més profund per la seva pèrdua irreparable. El nostre ferm compromís d'honrar la seva memòria redoblant el nostre afany en la lluita per fer possible la derrota de la barbàrie capitalista, les seves polítiques neoliberals i l'avanç cap a un socialisme digne d'aquest nom en el segle vint-i-u.

El comandant Chávez ha contribuït de manera excepcional a la restitució de la dignitat i dels drets econòmics i socials de la immensa majoria del poble veneçolà, ha connectat amb els interessos i aspiracions del seu poble, fart de suportar les polítiques d'ajust criminals i els corruptes politicastres de la desapareguda quarta república. Han sigut exemple i motor en l'afany de molts pobles llationamericans de recuperar la seva sobirania econòmica, política i cultural, plantant cara als plans imperials i neocolonitzadors del continent. Fruit de l'estreta collaboració entre la República Bolivariana de Veneçuela i la República de Cuba es va donar el naixement de l'ALBA el 2004, consolidat posteriorment mitjançant l'Aliança Bolivariana dels Pobles de la Nostra Amèrica - Tractat de Comerç dels Pobles.

Hugo Chávez Frías també ha jugat un paper fonamental en posar en primer pla l'actualitat i la urgència de una alternativa socialista a la barbàrie del sistema capitalista internacional. Socialisme 21 i la XSUC s'han inspirat i han coincidit en l'impuls donat per Hugo Chávez al projecte socialista revolucionari en proclamar el 2005 que "no hi havia cap camí per a superar l'exclusió, la pobresa i les desigualtats socials en el marc del capitalisme". I que tan sols el protagonisme i la participació popular massiva i coordinada a nivell mundial podien fer front, amb possibilitats d'èxit, als poders imperials, combatre eficaçment l'explotació i anar avançant cap al socialisme del segle XXI.

Alguns projectes de transformació social conduits per l'impuls dels moviments populars s'han fet avui realitat a l'Amèrica Llatina gràcies al coratge de milions de llatinoamericans que han optat per obrir processos constituents i que han posat al front de la conducció dels seus països governants disposats a enfrontar-se amb l'imperialisme i recuperar la sobirania de les seves polítiques energètiques, econòmiques, socials i culturals i fer-ho en comú. Chavez i el poble de Veneçuela han sigut precursors de les enormes transformacions aconseguides per aquests processos oberts en l'última dècada, dels que tantes lliçons podem aprendre els pobles europeus sotmesos al pes de les polítiques neoliberals dictades pel poder econòmic i financer.

El president Chávez i la revolució bolivariana han obert el camí dels socialisme per al segle XXI, demostrant que unes altres polítiques són possibles quan els pobles es posen en marxa i que aquestes poden apuntar a un horitzó socialista que ja viu en els cors i les ments de milions de ciutadans dispostos a lluitar per elles.

Barcelona, 6 de març 2013