Aquest documental pretén mostrar els processos i les conseqüències que resulten de la mercantilització de la Universitat i del seu context polític , econòmic i social .

Per a això, vam contactar i entrevistar a persones vinculades a la universitat de diferents maneres i amb diferents perfils , des d'una ex - alumna fins a un ex - rector , per tal d'intentar oferir una visió àmplia i diversa del que esdevé l'educació superior . El nostre sedàs , en matèria de selecció dels entrevistats , van ser els eixos temàtics que vèiem important tractar així com la voluntat de col · laboració amb aquest projecte; doncs , cal dir , que no pocs van desatendre la nostra invitació .

Amb tot , sembla ser, que d'una manera o altra la majoria dels punts de vista mostrats en el documental convergeixen cap a un mateix punt

: la Universitat , la nena bonica de les nostres institucions , s'ha deixat corrompre . I ho ha fet de diferents maneres : sotmetent-se als dictats de la mercantilització , deixant-se portar per la febre immobiliària, banalitzant els títols , acceptant la privatització -literalment -dels resultats de les investigacions (i per tant , elitizando i privatitzant el coneixement produït amb diners públics ) , deshumanitzant les aules i al que elles continguin , etc . Tot, per tal de satisfer les nostres noves deïtats : els mercats , les empreses i les corporacions que en ells actuen .

Així , el documental transita des dels espais macroeconòmics de decisió que marquen la pauta i el fer dels governs a la traducció directa de l'aplicació d'aquestes mesures , previ assenyalament dels responsables polítics , explicitant les conseqüències socials i personals que tenen aquestes dinàmiques .

El documental és totalment independent , autofinançat i el producte final és creative commons , nosaltres , a diferència de la universitat , no privatitzar el coneixement.

http://vimeo.com/77578140