per Comissió d’Enllaç Associació Socialisme 21 – Xarxa Socialista Unificada de Catalunya

El govern de la Generalitat ens convoca a la manifestació de la Diada de l'11 de setembre que té com a lema "Catalunya, nou Estat d'Europa", i ho justifica en defensa de la seva proposta de "Pacte de fiscal" a negociar amb el Govern de Rajoy.

Ens convoca el mateix govern de CiU que va retallar el PIRMI provocant més pobresa i exclusió social, els mateixos que agreugen les desigualtats socials treient impostos als rics i augmentant la pressió fiscal a la majoria en un exercici d'espoli fiscal als més febles.

Ens convoca el mateix govern que defensava les polítiques d'ajust imposades per Angela Merkel, la Comissió Europea i el BCE i les aplicava "exemplarment" a Catalunya retallant en salut i educació tot i les protestes massives de la ciutadania.

Ens convoquen els mateixos parlamentaris que capitanejats per l'"ultraliberal" Duran i Lleida han votat a favor de la "contrareforma laboral" i han exigit  d'endurir-la. Reforma que ha provocat més atur i pobresa. Els mateixos que van votar al Congrés de Diputats a favor de la "Llei orgànica d'estabilitat pressupostària" presentada pel govern de Rajoy en compliment del recent Tractat de la UE o "Pacte Fiscal" que aprofundeix les retallades socials i facilita la recentralització i disminució l'autogovern autonòmic i municipal.

Ens convoca el mateix govern el conseller d'interior del qual, Sr Felip Puig, ha utilitzat als "Mossos" sistemàticament contra les mobilitzacions ciutadanes i que preconitza un brutal enduriment del codi penal contra els drets i llibertats públiques.

Ens convoquen els mateixos que s'han beneficiat de l'episodi de corrupció del cas Palau i de tants d'altres.

La contradicció és escandalosa, massa evident com per romandre cecs, sords i en silenci. El Govern CiU de la Generalitat és sostingut amb els vots del PP, i tots dos son còmplices de les polítiques d'ajust neoliberal que des de la UE sotmeten els pobles de Grècia, Irlanda, Portugal, Itàlia i Estat espanyol a un brutal saqueig de recursos per assegurar la devolució del deute a la Banca alemanya, francesa i europea. A qui pretenen enganyar? El govern de CiU reclama el reconeixement de la independència i sobirania de Catalunya com a nou estat a la Unió Europea, justament  la mateixa Unió Europea que sota la dominació d'Angela Merkel i el Bundesbank imposa governs tecnocràtics no electes, envia els cònsols de l'anomenada "Troica" a imposar els seus dictats amb actitud neocolonial, desconeix i sotmet les sobiranies democràtiques de les ciutadanies dels països que denominen despectivament "PIGS".

L'esquerra transformadora i federalista rebutgem tanta manipulació, i cridem a la classe treballadora, a la ciutadania democràtica i solidària, a les víctimes de les retallades del Govern de CiU a no participar en aquesta cerimònia de confusió que serà utilitzada pel govern d'Artur Mas per seguir mercadejant amb el Govern de Rajoy i continuar desmuntant “l’Estat de benestar" a Catalunya repartint les seves despulles entre les "400 famílies" de la gran burgesia catalana.

L'esquerra transformadora i federalista cridem a defensar l'autogovern de Catalunya i dels ajuntaments, per tal que aquestes institucions estiguin al servei dels interessos i necessitats de la classe treballadora i la ciutadania.

Ens oposem conseqüentment al projecte recentralitzador i autoritari que es deriva del Pacte per l'Euro Plus i la consegüent reforma constitucional de l'article 135 que prioritza els objectius de devolució del deute i reducció del dèficit sobre la despesa pública i social, així com del recent Tractat de Estabilitat Pressupostària o "Pacte Fiscal" de la Unió Europea.

Fem una crida a totes forces polítiques a denunciar i desvincular d'aquests tractats antisocials i antidemocràtics, a establir una moratòria en el pagament del deute exterior, la seva auditoria i obertura d'una negociació i reestructuració del deute compatible amb el benestar social i el desenvolupament econòmic sostenible.

Cridem a impulsar i participar en un procés constituent des de baix que culmini en una nova Constitució on l'economia i els seus instruments estiguin al servei de les persones, que garanteixi el conjunt de drets socials, laborals i polítics, la igualtat efectiva, l'aprofundiment de la democràcia, el respecte a l'equilibri ecològic, en el marc d'una república Federal entesa com una "casa comuna lliurement compartida" que tingui com a garantia el dret d'autodeterminació.

Enfront dels jocs i maniobres divisionistes i de distracció dels poderosos, de les oligarquies, de les cancelleries europees, i de les "400 famílies" de la burgesia catalana, construïm l'aliança social dels de baix, de la majoria ciutadana víctima de la crisi i el neoliberalisme, amb el conjunt de pobles de l'estat espanyol víctimes de la crisi i l'espoli fiscal de les seves elits.

Per una Diada en defensa de la Democràcia, l'Autogovern, la República Federal i el Socialisme.