1. El sistema capitalista mostra signes de profunda convulsió des de l’inici de la crisi actual, signes que posen en evidència que el vell model d’acumulació ha deixat de funcionar i que ara totes les opcions són obertes, inclosa la possibilitat que el sistema hagi assolit un grau de decadència irreversible que faci impossible la seva reproducció per mitjans no directament violents.