La Coordinadora de Marea Blanca de Cataluña és reunida ara mateix. 

Constatem amb gran preocupació i encara més indignació que aquest Govern acaba de donar entrada via Consell Executiu la tramitació del projecte de Llei dit de Noves fórmules de gestión... de serveis externs a carrec del Departament de Salut.

Unes presses que ens fan temer el pitxor.  Reiterem i reafirmem la nostra frontal oposició a aquest nou atac embrutidor del marasme públic-privat que ens ha portat a l'actual estat de degradació i parasitació de la Sanitat pública.

El Govern inicia els tràmits per aprovar l'avantprojecte de llei que harmonitza les fórmules de gestió de l'assistència sanitària