COMUNICAT

Davant diversos mitjans de comunicació, de representants sindicals, entitats socials i cíviques, i amb la presència de diputats i diputades dels diversos grups parlamentaris, el representant de la Comissió Promotora Diosdado Toledano, acompanyat per una delegació de les persones que realitzaran el dejuni, ha informat dels motius i objectius del dejuni, i ha explicat les activitats més importants que es desenvoluparan al llarg dels tres dies que estaran a la Plaça de Sant Jaume, el programa detallat s'adjunta en aquest missatge.

Després de convidar a totes les persones a expresar-se mitjançant el seu comentari i signatura en el Llibre de Solidaritat

(ubicat a la carpa a Plaça de Sant Jaume)

el seu suport a les persones que realitzen el dejuni, ha destacat com a principal objectiu d'aquesta acció, la sensibilització de l'opinió pública per exigir l'aprovació de la proposta de llei "Renda garantida de Ciutadania" i la corresponent partida en els pressupostos per a la seva aplicació en 2017.

Entre les activitats més importants s'han assenyalat:

Diumenge 18 de desembre

11 hores: trobada amb els mitjans de comunicació per presentar Carta al President de la Generalitat, Molt Honorable Carles Puigdemont.

12 hores: Acte de presentació dels motius del dejuni, amb intervencions de representants de les entitats polítiques, socials i cíviques que estan adherides a la Renda Garantida de Ciutadania.

18 hores: Acte amb intervencions de representants dels ajuntaments que van aprovar mocions de suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

Dilluns 19 de desembre

11 hores: Taula rodona Què proposen els grups parlamentaris perquè s'aprovi la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania? Amb la participació de representants d'aquests grups.

18 hores: "Nosaltres acusem" acte de denúncia amb diversos testimonis sobre la violència social que provoca la pobresa i la desigualtat.

21 hores: Un Betlem el 2016

Dimarts 20 de desembre

17 hores del dejuni

18 hores: sortida en manifestació cap al Parlament, confluint amb la Marea pensionista, concentració davant del Parlament i lectura de la Carta als senyors / es diputats / es.

Finalment, s'ha expressat la ferma voluntat de fer tot l'esforç necessari per aconseguir la Renda Garantida de Ciutadania, un dret social que empara a tota la ciutadania de Catalunya.

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

COMUNICADO

Ante diversos medios de comunicación, de representantes sindicales, entidades sociales y cívicas, y con la presencia de diputados y diputadas de los diversos grupos parlamentarios, el representante de la Comisión Promotora Diosdado Toledano, acompañado por una delegación de las personas que realizarán el ayuno,  ha informado de los motivos y objetivos del ayuno, y ha explicado las actividades más importantes que se desarrollarán a lo largo de los tres días que estarán en la Plaza de Sant Jaume, cuyo programa detallado se adjunta en este mensaje.

Tras invitar a todas las personas a expresar mediante su comentario y firma en el Libro de Solidaridad (ubicado en la carpa) su apoyo a las personas que realizan el ayuno, ha destacado como principal objetivo de esta acción, la sensibilización de la opinión pública para exigir la aprobación de la propuesta de ley “Renta Garantizada de Ciudadanía” y la correspondiente partida en los presupuestos para su aplicación en 2017.

Entre las actividades más importantes se han señalado:

Domingo 18 de diciembre

11 horas: encuentro con los medios de comunicación para presentar Carta al Presidente de la Generalitat, Muy Honorable Carles Puigdemont.

12 horas: Acto de presentación de los motivos del ayuno, con intervenciones de representantes de las entidades políticas, sociales y cívicas que están adheridas a la Renta Garantizada de Ciudadanía.

18 horas: Acto con intervenciones de representantes de los ayuntamientos que aprobaron mociones de apoyo a la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Lunes 19 de diciembre

11 horas: Mesa redonda ¿Qué proponen los grupos parlamentarios para que se apruebe la propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadania? Con la participación de representantes de dichos grupos.

18 horas: “Nosotros acusamos” acto de denuncia con diversos testimonios sobre la violencia social que provoca la pobreza y la desigualdad.

21 horas: Un Belén en 2016

Martes 20 de diciembre

17 horas fin del ayuno

18 horas:  salida en manifestación hacia el Parlament, confluyendo con la Marea pensionista, concentración delante del Parlament y lectura de la Carta a los señores/as diputados/as.

Por último, se ha expresado la firme voluntad de hacer todo el esfuerzo necesario para conseguir la Renta Garantizada de Ciudadanía, un derecho social que ampara a toda la ciudadanía de Cataluña.

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía