debateducaciopublica cartellAssemblees grogues, associacions de mares i pares, moviments socials, sindicats i altres col·lectius que defensen l’educació pública han convocat per al proper  dissabte  25  de  març  el  Debat  extraordinari sobre l’educació pública catalana, un debat que pretén ser una denúncia i una alternativa al debat oficialista  Ara és demà, convocat pel Consell Escolar de Catalunya.

El debat ha arrencat amb la publicació d’un  manifest signat per les 31 entitats convocants i que està obert a la suma d’adhesions.

Amb el  Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana  els col·lectius convocants i les persones que hi donen suport volen informar-se i obtenir una  panoràmica global  sobre la situació actual de l’educació pública catalana; exposar i compartir situacions, problemes i diagnòstics; reunir i donar visibilitat a una mostra representativa del  mosaic de persones i col·lectius  que defensen i treballen per l’educació pública;  denunciar el procés privatitzador i mercantilitzador  que està vivint actualment l’educació pública a Catalunya; i, finalment, reflexionar sobre el  model d’educació pública que volem  per començar a discutir i a construir propostes.

El debat està estructurat en  4 blocs temàtics.  Els dos primers fan referència als dos models de sistemes educatius que actualment estan en disputa: per una banda, l’educació pública entesa com un dret i una eina de transformació social i, per l’altra, l’educació i l’escola públiques enteses com a béns de mercat. Els altres dos al·ludeixen a les persones: per un costat, professorat i altres treballadores de l’escola pública i, per l’altre, la comunitat com a subjecte principal del fet educatiu. A cadascun d’aquests blocs participen  6 convidats  que, en dues rondes, faran breus intervencions per presentar l’estat de la qüestió d’un tema concret i, posteriorment, donarem pas a un debat obert amb tots els assistents.

Juntament amb la jornada de debat del 25 de març, l’organització recopilarà tota la informació de les ponències i discussions del debat per reunir-la en un document de conclusions.

Més informació:  http://www.debateducaciopublica.net/